Tranås godmansförening

Tranås godmansförening är en intresseförening för dig som är god man eller förvaltare med uppdrag i Tranås kommun. Föreningens syfte är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och vara remiss-/kontaktorgan i gemensamma frågor gentemot Tranås kommuns överförmyndarenhet.

Information, erfarenhetsutbyte och utbildning

Föreningen anordnar informationskvällar några gånger om året med lite olika teman. Ibland med någon gäst som kan informera och svara på frågor. En viktig del av träffarna är också erfarenhetsutbyte mellan oss gode män. På dessa träffar har vi också oftast med någon från Överförmyndarenheten och via dem får vi då direktinformation och möjlighet att ställa frågor.